Tử vi Diệu lý - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng thành viên:
85
Tổng số bài:
5
Tổng số chủ đề:
5
Tổng các nhóm diễn đàn:
1
Số thành viên đang trực tuyến:
35
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
69 - Tháng Một 17, 2018, 06:10:26 PM
Tổng đăng nhập trong ngày:
43
Tổng số trang được xem:
134902
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0.39
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
1.22
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1.17
Tổng các diễn đàn:
10
Mới tham gia:
phlongvn943
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
29.91
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:1
Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
581.47

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

Admin
3 giờ 51 phút
Lão Bạch
43 phút
huyenthanhtu
25 phút
caithuoclathanhnghi
17 phút
menhoang
16 phút
nhannt1312
9 phút
huyencodieuly
4 phút
Lan Nguyen
2 phút
boymassage
0 phút
linhoen12
0 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều Số lần xem trang
* 2018 169 176 41 69 91542
Tháng Ba 2018 2 2 1 63 27530
Tháng Hai 2018 3 3 1 57 30160
Tháng Giêng 2018 164 171 39 69 33852
* 2017 103 108 49 48 43360
Tháng Chạp 2017 99 104 33 38 13485
Tháng Một 2017 3 3 4 38 5968
Tháng Mười 2017 0 0 4 48 8261
Tháng Chín 2017 0 0 2 46 8418
Tháng Tám 2017 0 0 4 38 7228
Tháng Bảy 2017 1 1 2 7 0